Koska olet vanha

Vanhuus on sairaus. Tai ainakin sitä tunnutaan usein käytettävän epävirallisen virallisena diagnoosina jos oireille ei löydy selitystä. Asiahan ei näin ole, vanhuus ei ole sairaus, se on elämänvaihe. On totta, että ikääntynyt ihminen on elänyt pitkään ja elämän jäljet näkyvät kehossa. Ikääntyminen ei kuitenkaan saa olla tekosyy sille, että asioita ei selvitetä loppuun saakka ja sitä myöden jätetä asianmukaisesti hoitamatta.

Geriatrinen tutkiminen on salapoliisityötä. Mahdollisten piilevien sairausten hahmottamista, yksittäisten asioiden yhdistelemistä kokonaisuuksiksi ja asioiden katsomista moninäkökulmaisesti ja moniammatillisesti. Ikääntyvien toimintakykyyn vaikuttavat oireet tulee selvittää ja pyrkiä hoitamaan mahdollisimman nopeasti ja hyvin. Hoitamattomana ne passivoivat; liikkuminen ja aktiivisuus vähenevät ja tämä heikentää toimintakykyä. Noidankehä on valmis.

Lamauttava niskakipu

Esimerkkitapauksena käytän keskivaikeaa alzheimerin tautia sairastavaa rouvaa, joka asui tehostetun palveluasumisen piirissä. Hänellä oli alkanut akuutti niskakipu, joka vaikeutti hänen päivittäisiä toimintojaan kuten sängystä nousua ja kävelyä. Hän käveli hartiaansa pidellen ja pään kääntäminen ei juuri onnistunut. Irvistävästä ilmeestä ja pienistä murahduksista saattoi päätellä, että kipu oli hyvin ikävä. Lisäksi hän oli, todennäköisesti kivun vuoksi, kiukkuinen. Yksikön valveutunut hoitaja keksi konsultoida tilanteessa fysioterapeuttia. Onneksi konsultoi, koska saimme niskakivun haltuun ja asiakkaan liikkuminen ja käytös palasi ennalleen.

Mitä edellä olevassa tapauksessa olisi todennäköisesti tapahtunut jos niskakipuun ei olisi puututtu? Niskakivun jatkuessa pidempään, olisi se passivoinut asiakasta. Liikkuminen ja omatoimisuus olisi vähentynyt ja tämä olisi heikentänyt hänen liikkumis- ja toimintakykyään. Käytöksessä olisi mahdollisesti ilmennyt lisääntyvää aggressiivisuutta ja hoitovastaisuutta. Hän ei sanallisesti enää pystynyt selkeästi ilmaista itseään, joten kuinka hän olisi esimerkiksi paitaa puettaessa reagoinut kivun vuoksi? Hän olisi todennäköisesti ärähtänyt ja pahimmissa tapauksessa yrittänyt muksauttaa avustajaansa. Ei missään nimessä tahallaan, vaan kivun vuoksi. Kivun, josta hänellä ei ollut enää kykyä meille sanallisesti kertoa.

Juuri sinä olet merkittävä

Jokaisen terveydenhuollon ammattilaisen työpanosta tarvitaan, jotta ikääntyvät saisivat säilyttää toimintakykyisyytensä mahdollisimman pitkään. Tämä on arvokasta yksilölle itselleen ja ehdottoman tärkeää myös yhteiskunnan kannalta. Meidän tulee rohkeasti tarttua asioihin, konsultoida ja ohjata asiakas tarvittaessa toiselle ammattilaiselle, mikäli asia ei ole omaa ydinosaamistamme. Pitää varmistaa, että hoito- ja kuntoutusketju ei katkea. Vastuuta ei voi jättää pelkästään asiakkaalle. Meillä on vastuu muodostaa toimivat hoitoketjut ja verkostot ja käyttää niitä.

Omaiset ja läheiset ovat myös merkittävässä roolissa; kun huomaat ikääntyneen läheisesi voinnissa muutosta, tähän kannattaa reagoida heti. Mitä pidemmälle asiat etenevät selvittämättä, hoitamatta ja kuntouttamatta, tällä on suuri merkitys ikääntyneen toimintakykyyn ja elämänlaatuun.

Ikäihmisten ja muistisairautta sairastavien kuntoutus ja hoitaminen on vahvaa erikoisosaamista vaativa kenttä. Sen lisäksi, että tulee ymmärtää ihmiskehon toimintaa, tulee ymmärtää ikääntymisen ja mahdollisen muistisairauden tuomat muutokset kehoon ja kognitioon ja paljon paljon muuta. Tämän vuoksi tarvitsemme yhteistyötä, aitoa halua auttaa ja tilanteiden viemistä loppuun saakka.

Koska olet vanha, olet ansainnut parhaimman mahdollisen hoidon. Vanhuudesta ei saa tehdä diagnoosia. Se ei ole tekosyy.

Muistifysio blogi

Mitä huomioida hoivakalusteita valittaessa?

Koti on yksilöllinen jokaiselle. Se, mikä tekee Sinulle kodin, ei tee sitä välttämättä toiselle. Keskeistä onkin miettiä, mitä viestitämme hoivakodin ympäristöllä ja sisustuksella? Ketä palvelevaksi ympäristö on suunniteltu ja kalusteet valittu;tunteeko ihminen itsensä tervetulleeksi? Voimmeko tukea ihmisen omatoimisuutta kalustevalinnoilla?

Lue lisää »
muuttunut käyttäytyminen
Muistifysio blogi

Muistisairaan ihmisen muuttunut käyttäytyminen

Kuvittele itsesi makaamaan sängylle. Heräät ja et oikein tunnista paikkaa, jossa olet. Yrität nousta ylös, mutta kehosi ei tunnu tottelevan. Huomaat myös olevasi sängyn kaiteiden ympäröimänä. Et pääse nousemaan. Huoneen ovi avautuu ja sisään astu kaksi henkilöä.

Lue lisää »
ikääntyneen kengät
Muistifysio blogi

Ikääntyneen kengät

Jalkapohjat ja jalat ovat keskeinen viestin välittäjä sopeuttaessamme liikkumistamme ympäristöön. Jaloistamme lähtee jatkuvasti viestejä aivoihin, jotka saadun palautteen perusteella ohjaavat kehomme toimintaa. Millainen jalkine tukee tasapainon säilymistä ja edistää jalkaterveyttä?

Lue lisää »