Muistifysio

Asiaa muistisairaiden- ja ikäihmisten kuntoutuksesta ja hoidosta – jotta viimeisetkin vuodet meillä jokaisella olisivat täynnä elämää.

Mitä huomioida hoivakalusteita valittaessa?

Koti on yksilöllinen jokaiselle. Se, mikä tekee Sinulle kodin, ei tee sitä välttämättä toiselle. Keskeistä onkin miettiä, mitä viestitämme hoivakodin ympäristöllä ja sisustuksella? Ketä palvelevaksi ympäristö on suunniteltu ja kalusteet valittu;tunteeko ihminen itsensä tervetulleeksi? Voimmeko tukea ihmisen omatoimisuutta kalustevalinnoilla?

Lue lisää »
muuttunut käyttäytyminen

Muistisairaan ihmisen muuttunut käyttäytyminen

Kuvittele itsesi makaamaan sängylle. Heräät ja et oikein tunnista paikkaa, jossa olet. Yrität nousta ylös, mutta kehosi ei tunnu tottelevan. Huomaat myös olevasi sängyn kaiteiden ympäröimänä. Et pääse nousemaan. Huoneen ovi avautuu ja sisään astu kaksi henkilöä.

Lue lisää »
ikääntyneen kengät

Ikääntyneen kengät

Jalkapohjat ja jalat ovat keskeinen viestin välittäjä sopeuttaessamme liikkumistamme ympäristöön. Jaloistamme lähtee jatkuvasti viestejä aivoihin, jotka saadun palautteen perusteella ohjaavat kehomme toimintaa. Millainen jalkine tukee tasapainon säilymistä ja edistää jalkaterveyttä?

Lue lisää »
Vanhustyö

Miksi minä pidän vanhustyöstä?

Minun tehtäväni on kuulla ja kunnioittaa ihmisen elämäntarinaa ja auttaa tekemään tarinasta viimeiseen asti hänen näköisensä. Minusta se on kunniatehtävä. Olla mukana tekemässä elämän viimeisistä vuosista elämisen arvoiset. Tämä on yksi tekijä, mikä tekee työstä arvokasta, antoisaa, mielenkiintoista ja opettavaista.

Lue lisää »

Muistiystävällinen ympäristö

Mikä erottaa muistiystävällisen ympäristön tavallisesta ympäristöstä? Eipä juuri mikään ja toisaalta hyvin monet asiat. Ristiriitaistako? Ei, vaan juju on siinä, että hyvin suunniteltua muistiystävällistä ympäristöä ei huomaa. Se ei ”osoita”, että tämä paikka on tarkoitettu vajaakuntoiselle henkilölle. Muistiystävällinen ympäristö on kaikille hyvä ympäristö.

Lue lisää »
Muistisairauksien fysioterapia

Muistisairauksien fysioterapia

Muistisairauksien fysioterapian keskeisenä tavoitteena on ihmisen liikkumis- ja toimintakyvyn ylläpitäminen sekä olemassa olevien voimavarojen- ja elämänlaadun tukeminen. Keskeistä on pitää yllä kehonhahmotusta, perusliikkumisen taitoja, liikkuvuutta, lihasvoimaa ja tasapainoa. Fysioterapia lähtee aina muistisairaan ihmisen tarpeista ja tavoitteista- keskeistä on merkityksellisyys.

Lue lisää »
sosiaalinen kuolema

Sosiaalinen kuolema

Kuolla sosiaalisesti ennen kuin on oikeasti kuollut. Olla merkityksetön. Kohtaamalla ja kunnioittamalla voimme estää sosiaalisia kuolemia. Me kaikki olemme sen arvoisia.

Lue lisää »

Muistisairaan apuvälineitä

OIkein valitut apuvälineet lisäävät muistisairaan osallisuutta ja omatoimisuutta. Apuvälineiden käytön tavoitteena tulisi olla aktiivinen, osallistava ja turvallinen arki.

Lue lisää »
Muistisairauksien fysioterapia

Muistisairauksien fysioterapia – taustaa ja tutkimista

Liikkumis- ja toimintakyvyn haasteiden syiden selvittäminen on kuin salapoliisityötä – syy seuraussuhteiden ymmärtämistä. On hahmotettava perusliikkumisen liikemallit, asiakkaan kognition tila, analysoitava tehdyt havainnot ja osattava muodostaa näistä asiakkaan toiminta-ja liikkumiskykyä tukeva fysioterapiaprosessi.

Lue lisää »